شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

برای چهارمین سال متوالی؛

دانشگاه رازی بر اساس نظام رتبه‌بندی لایدن 2022 در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفت

به گزارش پایگاه خبری رازی پرس،  دکتر مصطفایی اعلام کرد: د در تازه‌ترین نتایج نظام رتبه‌بندی لایدن که اخیرا منتشر شده، 1318 دانشگاه از سراسر جهان در جمع دانشگاه‌های برتر قرار گرفته‌اند که  44 دانشگاه از کشور ایران موفق شده‌اند در این لیست قرار گیرند و دانشگاه رازی رتبه 28 را دربین دانشگاه‌های کشور و رتبه 13 را در بین دانشگاه‌های جامع کسب کرده است.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اظهار داشت: نظام ­رتبه‌­بندی لایدن یکی از نظام‌های رتبه بندی معتبر جهانی است که هرساله دانشگاه‌های برتر جهان را بر اساس 4 شاخص مرجعیت علمی(تعداد کل انتشارات، مقالات 1، 5 ،10 و 50 درصد برتر در هر حوزه موضوعی، مجموع و میانگین تعداد استنادات و استنادات نرمال شده دانشگاه)، دیپلماسی علمی( تعداد کل انتشارات، همکاری علمی، همکاری بین‌المللی، همکاری صنعتی، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از 100کیلومتر، همکاری علمی با فاصله جغرافیایی بیشتر از 5000کیلومتر، دسترسی آزاد به انتشارات (تعداد کل انتشارات، تعداد انتشارات دسترسی آزاد) و تنوع جنسیتی( وضعیت نویسندگان  تولیدات علمی بر پایه جنسیت آنها )، در قالب 20 معیار که همگی معیارهای پژوهشی هستند مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی افزود: نظام رتبه‌­­بندی لایدن داده‌­های مورد نیاز خود را از  تولیدات علمی دانشگاه‌­ها که در پایگاه استنادی WOS نمایه شده اند بدست می‌آورد. در ارزیابی اخیر تولیدات علمی مربوط به سالهای 2017 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت دانشگاه رازی در هر یک از شاخص‌ها:

ردیف

شاخص

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه­‌های جامع

رتبه دانشگاه رازی در بین دانشگاه‌­های کشور

1

مرجعیت علمی

13

28

2

همکاری های علمی

13

28

3

دسترسی آزاد

13

28

4

تنوع جنسیتی

13

29

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار مرجعیت علمی با سایر دانشگاه­‌های جامع

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه تبریز

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه شیراز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه گیلان

8

دانشگاه اصفهان

9

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

10

دانشگاه ارومیه

11

دانشگاه کاشان

12

دانشگاه سمنان

13

دانشگاه رازی

14

دانشگاه شاهرود

15

دانشگاه بوعلی سینا

16

دانشگاه یزد

17

دانشگاه زنجان

18

دانشگاه شهیدچمران اهواز

19

دانشگاه محقق اردبیلی

20

دانشگاه خوارزمی

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار همکاری علمی  با سایر دانشگاه‌های جامع

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه تبریز

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه شیراز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه گیلان

8

دانشگاه اصفهان

9

دانشگاه باهنر کرمان

10

دانشگاه ارومیه

11

دانشگاه کاشان

12

دانشگاه سمنان

13

دانشگاه رازی

14

دانشگاه شاهرود

15

دانشگاه بوعلی سینا

16

دانشگاه یزد

17

دانشگاه زنجان

18

دانشگاه شهید چمران اهواز

19

دانشگاه محقق اردبیلی

20

دانشگاه خوارزمی

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار دسترسی آزاد  با سایر دانشگاه‌های جامع

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه تبریز

4

دانشگاه فردوسی مشهد

5

دانشگاه شیراز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه گیلان

8

دانشگاه اصفهان

9

دانشگاه شهید باهنر کرمان

10

دانشگاه ارومیه

11

دانشگاه کاشان

12

دانشگاه سمنان

13

دانشگاه رازی

13

دانشگاه شاهرود

14

دانشگاه بوعلی سینا

15

دانشگاه یزد

16

دانشگاه زنجان

17

دانشگاه شهیدچمران اهواز

18

دانشگاه محقق اردبیلی

19

دانشگاه خوارزمی

20

دانشگاه کردستان

 

مقایسه وضعیت دانشگاه رازی در معیار تنوع جنسیتی با سایر دانشگاه‌های جامع

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربیت مدرس

3

دانشگاه فردوسی مشهد

4

دانشگاه تبریز

5

دانشگاه شیراز

6

دانشگاه شهید بهشتی

7

دانشگاه گیلان

8

دانشگاه اصفهان

9

دانشگاه ارومیه

10

دانشگاه شهید باهنر کرمان

11

دانشگاه کاشان

12

دانشگاه سمنان

13

دانشگاه رازی

14

دانشگاه بوعلی سینا

15

دانشگاه شاهرود

16

دانشگاه زنجان

17

دانشگاه شهید چمران اهواز

18

دانشگاه محقق اردبیلی

19

دانشگاه یزد

20

دانشگاه خوارزمی

 

 

https://www.leidenranking.com/ranking/2022/list

کد خبر : 62307

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha