چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

ضمن بیان پیشنهادات راهبردی منتشر شد؛

قطعنامه پایانی همایش بین‌المللی "هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار"

قطعنامه پایانی همایش بین‌المللی "هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار" منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری رازی پرس،  با توجه به اهمیت ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان و تأسیس گروه مطالعات هورامان پژوهشی و مرکز اسناد مرکز مطالعات هورامان پژوهی در دانشگاه رازی و لزوم رصد مداوم این میراث فرهنگی ملّی و بین‌المللی؛ دغدغه‌ها، پیشنهادات جامعه علمی و دوستداران این میراث معنوی در پایان همایش از سوی دکتر روح‌اله بهرامی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور به شرح ذیل قرائت شد:

نخستین همایش بین‌المللی هورامان با دستاورد‌های ارزشمند و تجربه‌ای مناسب به پایان آمد، ضمن تشکر از مجموعه برگزارکنندگان همایش: دانشگاه رازی، پایگاه جهانی منظر فرهنگی هورامان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و سپاس بی‌پایان از حضور و همراهی مقامات عالی کشوری و استانی، از وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری و استاندار محترم و معاونین و مدیران فرهنگی و کارگزاران محلی و موسسات و نهادی مدنی، اینک در پایان این رویداد فرهنگی و بین‌المللی، با طرح پیشنهادات علمی و عملی و با توجه به اهمیت ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان، برخی از مهم‌ترین پیشنهادات، دغدغه‌ها، خواسته‌ها و نگرانی‌های عمومی محققان، سخنرانان، مخاطبان، علاقه‌مند و دوستداران ایران اسلامی در این رویداد علمی و بین‌المللی را به عنوان قطعنامه پایانی همایش قرائت نموده و به منظور حفظ جایگاه جهانی این میراث معنوی، فرهنگی و طبیعی، توجه جدی مسئولان، تصمیم‌سازان و کارگزاران ملی، منطقه‌ای و استانی را به پیگیری و تحقق این امور معطوف می‌دارد:

اهم پیشنهادات و دغدغه‌های مورد نظر:

۱اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب برای حفظ و حراست از شاخصه‌های منظر فرهنگی هورامان، به‌ویژه بر اساس حفظ توازن فرهنگی و تعامل انسان و طبیعت.

۲تدوین برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان و میراث پایه با مشارکت علمی دانشگاهیان، اصحاب فکر و اندیشه در حفظ و حراست از مجموعه عظیم منظر فرهنگی هورامان

۳تعریف سند چشم‌انداز مناسب و ترسیم مسیری مشخص و پویا برای حفاظت از جایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان.

۴ایجاد دبیرخانه دائمی منظر فرهنگی هورامان در پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی دانشگاه رازی و حمایت نهاد‌های ذیربط از این دبیرخانه به منظور برگزاری و رصد علمی پایداری منظر فرهنگی هورامان و تلاش برای برگزاری رویداد‌های علمی دو سالانه در این زمینه.

۵حمایت مالی و معنوی مداوم و مستمر از تأسیس مرکز اسناد و مدارک هورامان‌شناسی تحت نظارت گروه مطالعات هورامان‌پژوهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور در دانشگاه رازی و تکمیل و توسعه این مرکز و تبدیل آن به عنوان مرکزی بزرگ برای گسترش مطالعات علمی در قلمرو هورامان پژوهشی برای تصمیم‌سازی‌های دانش‌بنیان در این زمینه.

۶تدوین سند چشم‌انداز توسعه پایدار منظر فرهنگی هورامان با مشارکت اندیشمندان، پژوهشگران و مردم به منظور برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی پایدار و اثربخش میراث منظر فرهنگی با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی و مطالعاتی درکار گروه‌های علمی هورامان پژوهی

۷تأمین اعتبارات لازم برای تعریف و طراحی مداخل پژوهشی دانشنامه هورامان و تدوین چار چوبی علمی و روشمند به منظور راه اندازی کارگروه تدوین دانشنامه بزرگ منظر فرهنگی هورامان بر اساس شیوه نامه‌ای مدون و علمی

۸توجه به برگزاری رویداد‌های ورزشی، هنری و آیینی مبتنی بر فرهنگ بومی هورامان به منظور تداوم پایداری فرهنگی و توسعه پایدار فرهنگ و میراث جهانی هورامان.

۹مطالعه دقیق و همه جانبه در اجرای پروژه‌های جدید و مستحدثات، فعالیت‌های عمرانی، جغرافیایی و زیست محیطی با تاکید بر مطالعات دقیق طبیعی و زیست محیطی به منظور حفظ پایداری مواریث تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منظر برای کاهش اثرات نا مطلوب و مخرب اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های عمرانی و شهری و روستایی.

۱۰توجه جدی به حفظ ظرفیت دستاورد‌های تاریخی، فرهنگ بومی و به‌ویژه ماهیت طبیعی، جغرافیایی و ظرفیت‌های کم نظیر زیست محیطی هورامان نظیر گونه‌های متعدد زنتیک گیاهی و جانوری به عنوان یکی از مهمترین مسائل اساسی زیست محیطی و جغرافیایی مرتبط با منظر فرهنگی هورامان.

۱۱ایجاد پایانه‌های مناسب و زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی در شهر‌ها و روستا‌های هورامان و مراکز استانی به مقصد هورامان با لحاظ شرایط مناسب فرهنگی و رعایت تناسب لازم با این منظر فرهنگی به منظور ایجاد جاذبه‌های مناسب منظر جهانی و فرهنگی هورامان.

۱۲تولید محتوا‌های علمی، فرهنگی، گردشگری متناسب با حفظ توسعه فرهنگی و فرهنگ پایدار در منطقه هورامان از سوی نهاد‌های متولی از جمله پایگاه جهانی هورامان، ادارات کل میراث فرهنگی، ادارات ارشاد اسلامی و سایر موسسات و نهاد‌های علمی و دانشگاهی

۱۳توجه به حفظ پایداری فرهنگ بومی و زیست محیطی در منطقه هورامان

۱۴تأمین منابع مالی و تشویق و تقویت حمایت‌های معنوی و همکاری‌های لازم با گروه مطالعات هورامان پژوهی و کار گروه‌های هشت‌گانه گروه مذکور و تعمیق مطالعات علمی در حوزه محیط زیست و اکوتوریسم، طرح‌ها و مطالعات تاریخی و باستان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... به منظور تحقق توسعه پایدار فرهنگی

۱۵استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی و گردشگری برای ایجاد شرایط مساعد فرهنگی و گسترش مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در بستر منظر فرهنگی هورامان و استفاده از دیپلماسی مکمل در جهت معرفی این میراث جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت این میراث فرهنگی در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بویژه در منطقه اقلیم و در کشور عراق ...

۱۶نمادسازی و برندسازی مناسب بر اساس ظرفیت‌های مطلوب منظر فرهنگی هورامان برای معرفی میراث جهانی و فرهنگی هورامان

۱۷ایجاد جاذبه‌های مناسب گردشگری و تأمین و تقویت شرایط رفاهی و اقامتی بوم‌محور با حمایت از مشارکت اجتماعی و حضور مؤثر مردم و با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگ بومی به منظور پایداری منظر و میراث فرهنگی هورامان.

 

کد خبر : 62349

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha