شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

در گفتگویی دیگر با دکتر هوشنگ قمرنیا استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه رازی مطرح شد؛

4200 هکتار از اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز قربانی طرح گرمسیری

دکتر قمرنیا در این خصوص عنوان کرد؛ ضروری است تا جهت بهبود و رفع مشکل آبگیری ایستگاه‌های پمپاژ دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز از شبکه اصلی، بازطراحی کانال بریموند و حوضچه‌های ساخته شده و دریچه و اتصالات سازه‌ای آن در مجاورت کانال بریموند با هدف تنظیم و تأمین آب ایستگاه‌های پمپاژ ساخته شده توسط وزارت نیرو صورت پذیرید.

با توجه به وضعیت آماده بودن شبکه‌های آبیاری داخل مزارع و فراهم‌بودن شرایط بهره‌برداری از دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز در سطح تقریبی 4200 هکتار در صورتی که وضعیت کانال بریموند ساماندهی و مشکلات موجود آن (پاکسازی رسوبات، اصلاح و بهسازی نقاط آسیب دیده و سازه های مربوطه) و نیز عدم مدیریت کانال‌های سنتی توسط وزارت نیرو رفع نگردد، در واقع بهره‌برداری از شبکه آبیاری مزارع در دشت‌های مذکور امکان پذیر نمی‌باشد.

    نظر به شرایط آبی موجود در بند بریموند و کاهش شدید آورد سالیانه و دبی لحظه‌ای رودخانه در محل بند بریموند، امکان تأمین آب اراضی بهبود دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز در سطح 4200 هکتار وجود ندارد؛ لذا باید میزان آب مورد نیاز برای آبیاری محصولات الگوی کشت از سامانه اصلی گرمسیری توسط وزارت نیرو تأمین و تحویل شبکه آبیاری مزارع دشت‌های مذکور گردد.

    به‌منظور مدیریت بهتر آب در شبکه آبیاری مزارع و تأمین مطمئن‌تر آب برای ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز و همچنین کاهش تلفات آب و جلوگیری از آلوده‌شدن آب تحویلی از سامانه به آلاینده‌های موجود در مسیر کانال بریموند، باید میزان آب تخصیصی از سامانه به دشت‌های مذکور از طریق خط لوله‌ای جداگانه به خطوط لوله مکش ایستگاه‌های پمپهاژ ثانویه دشت‌های مذکور متصل گردد.

   لازم به ذکر است که مساحت زیادی از اراضی تحت پوشش سامانه گرمسیری در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز به‌دلیل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار گرفته و نیازمند تأمین اعتبار جهت احیاء شبکه زهکشی اجرا شده طرح تسطیح و یکپارچه سازی سال 74 است.

همچنین جهت تحویل ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز باید تعاونی تولید ویژه در منطقه تشکیل گردد.

لطفا در رابطه با محل و موقعیت طرح گرمسیری و  بند انحرافی و کانال بریموند توضیحاتی بفرمایید.

طرح گرمسیری به‌منظور مهار رودخانه سیروان، کنترل و هدایت آن به طرف دشت‌های استان‌های کرمانشاه و ایلام طراحی گردیده است. با احداث سد داریان بر روی رودخانه سیروان مقرر شده است تا حجم آبی معادل 1240 میلیون مترمکعب توسط یک رشته تونل به طول تقریبی 48 کیلومتر، آب لازم برای دشت‌هایی در استان‌های کرمانشاه (شامل قطعات 1 و 2) و ایلام (شامل قطعات 3 و 4) به نسبت‌های 55 در صد برای استان کرمانشاه و 45 درصد برای استان ایلام تنظیم و انتقال داده شود.

   مساحت اراضی مد نظر در استان‌های کرمانشاه و ایلام در حدود 110 هزار هکتار اعلام شده است. در ضمن، دشت‌های هدف در استان کرمانشاه عبارتند از: ازگله، جگیران، ذهاب شمالی، ذهاب جنوبی، جگر لوی شمالی، قراویز، سرپل ذهاب، بشیوه، قلعه شاهین، خان لیلی قصر شیرین، نفت شهر، سومار و لیگ 1.

   دشت‌های استان ایلام نیز عبارتنداز: مهران، دهلران، موسیان و لیگ 2. لازم به ذکر است که برای توسعه اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز از سامانه گرمسیری به ترتیب فقط 3/80 و 1/20میلیون متر مکعب از طرح گرمسیری در نظر گرفته شده است. شکل‌های 1 و 2 موقعیت طرح گرمسیری در کشور و غرب کشور و همچنین موقعیت دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز را نشان می‌دهند. 

 

شکل 1: موقعیت طرح گرمسیری در کشور و غرب کشور

 

 

 
شکل 2: موقعیت دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز
 
 

بند انحرافی بریموند نیز که در طول و عرض جغرافیائی''25 '27°34 Nو جغرافیائی ''46 '51°45 E در شمال شهر سرپل ذهاب به فاصله 4 کیلومتری از آن واقع گشته است. شبکه آبیاری و زهکشی بریموند نیز شامل کانال اصلی و کانال‌های درجه 2 منشعب یافته از آن در سال 1354 بر روی رودخانه الوند و در نزدیکی روستای بریموند احداث گردیده‌اند. بند انحرافی بریموند جریان آب رودخانه الوند را منحرف و کانال بریموند نیز قرار بوده است تا  آب مورد نیاز اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز به مساحتی در حدود 4000 هکتار را تأمین نماید. اشکال 3 و 4 به ترتیب عکس هوائی بند انحرافی و کانال اصلی بریموند و بدنه بند انحرافی و آبگیر کانال مربوطه اجرا شده بر روی رودخانه الوند را نشان می‌دهند.

 

شکل 3: عکس هوائی بند انحرافی بریموند و کانال مر بوطه

 

 
شکل 4: بند انحرافی بریموند و آبگیر کانال مربوطه

 

 لطفاً در رابطه با نحوه تأمین آب اضافی مورد نیاز اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز توضیحاتی ارائه نمایید.

مساحت اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز به ترتیب 3056 و 1148 هکتار و جمعا معادل 4204 هکتار می‌باشد. جهت تأمین آب مورد نیاز اراضی دشت‌های ذکرشده چند منبع تأمین‌کننده شامل تخصیص از سامانه گرمسیری، تخصیص از بند و کانال بریموند و همچنین از منابع آب زیر زمینی حاصل از چاه‌های حفاری شده در مناطق مورد نظر می‌باشند. حجم آب در نظر گرفته شده برای دشت ذهاب جنوبی از منابع ذکر شده به ترتیب (3.8، 24.4 و 8/8 جمعا معادل 37 میلیون متر مکعب) و برای دشت حومه و قراویز به ترتیب (1/20، 8/8 و 6/5 میلیون متر مکعب و جمعا معادل 16/50 میلیون متر مکعب) است. به طور کلی در هر دو دشت جهت 4204 هکتار اراضی بهبود به ترتیب از سامانه گرمسیری، بند و کانال بریموند و آب‌های زیر زمینی حجمی معادل 5، 23/20 و 30/15میلیون و در کل معادل 53/5 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. در جدول شماره یک خلاصه‌ای از اعتبارات اشاره شده به اختصار نشان داده شده است.

    لازم به توضیح است که درشرایط فعلی به‌علت بروز خشکسالی‌های سال‌های اخیر؛ رودخانه الوند و بند بریموند به هیچ عنوان، امکان تأمین و انتقال سالانه حدود 33.2 میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اراضی بهبود دشت‌های ذهاب جنوبی وحومه وقراویز را ندارد. با توجه به مشاهدات میدانی در دو سال اخیر عملاً هیچگونه آبی از طریق کانال بریموند برای آبیاری اراضی بهبود دشت ذهاب جنوبی تأمین نشده است. درصورت عدم بازنگری اساسی در میزان تخصیص های لحاظ شده از سامانه گرمسیری برای تأمین حجم آب مورد نیاز اراضی بهبود این دو دشت، عملاً بهره‌برداری از ایستگاه های پمپاژ وشبکه‌های آبیاری اجرا شده توسط سازمان جهاد کشاورزی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی دیگر جهت تأمین دبی و فشار مورد نیاز شبکه‌های فرعی اجرا شده در طرح سامانه گرمسیری در اراضی بهبود ذهاب جنوبی و حومه و قراویز شش ایستگاه پمپاژ ثانویه (چهار ایستگاه ثانویه دردشت  ذهاب جنوبی و 2 ایستگاه در دشت حومه و قراویز ) در نظر گرفته شده است که موقعیت ایستگاه‌های مد نظر بر روی کانال اصلی بریموند در دو دشت نامبرده به ترتیب در اشکال 5 و 6  نشان داده شده اند. با توجه به درصد تخصیص آب این اراضی (5 درصد) از کانال اصلی سامانه گرمسیری در چهار نقطه کانال بریموند توسط کانال اصلی سامانه تغذیه می‌شود. وجود اشکالات فنی و اجرایی در احداث حوضچه های آبگیری از کانال بریموند در ابتدای خطوط آبرسان درجه 2 اراضی بهبود دشت ذهاب جنوبی،  امکان بهره‌برداری پایدار از ایستگاه های پمپاژ و شبکه‌های فرعی آبیاری مقدور نمی باشد.

 

جدول 1-  میزان دبی  مورد نیاز اراضی بهبود دشت‌های ذهاب جنوبی وحومه وقراویز به تفکیک وبرمبنای تخصیص منظور شده از سامانه و بند بریموند ومنابع داخلی

شکل 5: موقعیت کانال بریموند و ایستگاه‌های پمپاژ در نظر گرفته شده در دشت ذهاب جنوبی

 

 

شکل 6: موقعیت کانال بریموند و ایستگاه‌های پمپاژ در نظر گرفته شده در دشت حومه و قراویز

 

کانال اصلی بریموند آب را از رودخانه الوند پس از انحراف توسط بند بریموند در محل روستای بریموند تأمین و با طولی  بیش از هفده  کیلومتر میزان 3000 هکتار اراضی دشت ذهاب را آبیاری می نماید.کانال بریموند منبع اصلی تأمین آب بخشی از شبکه‌های فرعی آبیاری اراضی تحت پوشش طرح سامانه گرمسیری در دشت‌های ذهاب جنوبی در سطح 3000 هکتار و حومه و قراویز در سطح 1140 هکتارمی باشد. با احداث و راه اندازی ایستگاه های پمپاژ ثانویه دشت‌های مذکور برای تأمین آب اراضی توسعه در دو دشت ذهاب جنوبی و حومه و قراویز درحین شروع عملیات بهره‌برداری، مسائل و مشکلاتی بر روی کانال بریموند نمایان گردیده است. 

 

چه مسائل و مشکلاتی بر روی کانال بریموند پیش آمده است لطفا توضیح فرمایید؟

مسایل و مشکلات پیش آمده عبارتند از:

1-نبود آب کافی در کانال بریموند (تغذیه کننده آب ایستگاه های پمپاژ ثانویه) بعلت کاهش آب ورودی از محل بند و سامانه، وجود حقابه آب بران سنتی از کانال، باعث بوجود آمدن کمبود آب جهت راه اندازی ایستگاه های پمپاژ ثانویه و شروع عملیات بهره‌برداری از اراضی دشت‌های مذکور شده است. با توجه به بررسی میزان تخصیص و تأمین آب مورد نیاز اراضی دشت‌های بهبود ذهاب جنوبی و حومه و قراویز از منابع داخلی (بند بریموند) و سامانه انتقال طرح گرمسیری ملاحظه گردید که این اعتبارات با واقعیت های موجود همخوانی نداشته و نیازمند بازنگری هستند. در عمل مقادیر تخصیص داده شده از منابع موجود بویژه بند و کانال بریموند محقق نمی گردد. زیرا که حجم تخصیص داده شده از محل بند بریموند به اراضی مورد نظر با وجود خشکسالیهای پیش آمده در سالهای اخیر امکان پذیر نبوده است.

2-عدم لایروبی پشت بند بریموند طی سالیان گذشته به نحوی که در حال حاضر پشت بند بر اثر تجمع
رسوبات، گل ولای ورشد درختان خودرو کاملاً پر شده و عملاً آب در محل بند ارتفاع مناسب برای تأمین
دبی کافی در محل ورود به کانال بریموند را  نداشته و با وضعیت موجود فعلی امکان تأمین آب مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ از کانال بریموند وجود نخواهد داشت (بخش عمده تخصیص آب اراضی بهبود از محل کانال بریموند تأمین می گردد).

3-وجود رسوبات وگل و لای و مواد زائد بسیار زیاد در داخل کانال بریموند در طول مسیر کانال باعث کاهش سطح مقطع مفید انتقال جریان آب در کانال و ایجاد مشکلات عدیده ای برای انتقال آب و آبگیری در نقاط مورد نظر گردیده است. لذا ضرورت لایروبی و پاکسازی مسیر کانال از رسوبات و مواد زائد و خزه و جلبک دو چندان شده است (شکل 7).

 

شکل 8:  انباشت زباله های خانگی و فضولات دامداریهای سنتی در حاشیه و داخل کانال بریموند

 

شکل 9: ریزش و انباشت خاک ،سنگ ومصالح مازاد به داخل کانال بریموند
 
 
شکل 10:  برداشت غیر اصولی تخریب و بهره‌برداری نادرست از سازه های آبگیری کانال بریموندتوسط حقابه بران سنتی
 

 

7- ضعف سازه های  آبرسانی شبکه‌های اصلی وزارت نیرو  به ایستگاه‌های پمپاژ داخل مزارع احداث شده  توسط سازمان جهاد کشاورزی

بدلیل کاهش شدید دبی رودخانه بریموند در سالهای اخیر باید جهت اجرای الگوی کشت ، آب مورد نیاز در حدود 4200 هکتار  که شبکه داخل مزارع آن توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز اجرا گردیده کمبود آب مورد نیاز از سامانه گرمسیری بخوبی در نقاط مورد نظر توسط وزارت نیرو تأمین و تحویل گردد. در صورتیکه کانال بریموند توسط وزارت نیرو ساماندهی و باز سازی نگردد امکان  آبگیری و بهره‌برداری از اراضی به مساحتی در حدود 4200 هکتار در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز امکان پذیر نخواهد بود.

 

آقای دکترمشکلات و موانع بهره‌برداری از شبکه‌های فرعی آبیاری اراضی بهبود دشت‌های ذهاب جنوبی وحومه و قراویز چه مواردی هستند، تشریح فرمایید.

جهت تأمین دبی و فشار شبکه‌های فرعی اجرا شده طرح سامانه گرمسیری در اراضی بهبود ذهاب جنوبی و حومه و قراویز شش ایستگاه پمپاژ ثانویه (چهار ایستگاه ثانویه دردشت ذهاب جنوبی و 2 ایستگاه در دشت حومه و قراویز) با اعتباری بالغ بر 300میلیارد ریال احداث گردیده است. ضمنا پنج درصد تخصیص آب این اراضی از کانال اصلی سامانه گرمسیری در چهار نقطه کانال بریموند توسط کانال اصلی  سامانه تغذیه میشود. از طرفی وجود اشکالات فنی– اجرایی در احداث حوضچه‌های آبگیری از کانال بریموند در ابتدای خطوط آبرسان درجه 2 اراضی بهبود دشت ذهاب جنوبی  و حومه و قراویز، بشرح ذیل امکان بهره‌برداری پایدار از ایستگاه های پمپاژ و شبکه‌های فرعی آبیاری مقدور نمی باشد که مشکلات و مسائل مربوطه به قرار ذیل میباشند.

کمبود آب رودخانه الوند منتهی به بند وکانال بریموند براثر خشک سالیهای اخیر و وسعت زیاد اراضی وباغات بالادست 

تخصیص آب کم منظور شده سامانه گرمسیری از  سوی وزارت نیرو برای تأمین آب مود نیاز اراضی بهبود در دشت‌های ذهاب جنوبی وحومه وقراویز

    برداشت حقابه های سنتی از مسیر کانال بریموند به دلیل روباز بودن مسیر نبود مدیریت بر روی این کانال، در وضعیت فعلی عملاً باعث ایجاد مشکلات عمده ای در خصوص انتقال آب به محل ایستگاه های پمپاژ ثانویه شده است.

   نواقص اجرایی و مشکلات فنی در ساخت حوضچه های ابگیر ابتدای ایستگاه های پمپاژ از سوی شرکت آب نیرو مانع تأمین ورود دبی کافی به ایستگاه های پمپاژ گردیده و این مسأله یکی از موانع بهره‌برداری از ایستگاه های پمپاژ می باشد.

   عدم وجود متولی تحویل ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه ( تعاونی تولید یا کشاورزان) در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه وقراویز  به علت عدم تأمین آب پایدار ازسوی وزارت نیرو، روباز بودن مسیر انتقال آب از بند بریموند تا محل ایستگاه های پمپاژ ثانویه ، باعث ورود گل ولای وآشغال به داخل کانال بریموند و همچنین باعث ایجاد جلبک وخزه در داخل کانال می شود که باعث کم شدن مقطع کانال و کندی سرعت آب داخل کانال و نیز ورود این آلودگیها به مسیر خطوط لوله  باعث گرفتگی پمپها وایجاد مشکلات بهره‌برداری می شود.

 

لطفا در صورت امکان جزییات بیشتری از اشکالات را تشریح فرمایید.

ذکر جزئیات بیشتری از اشکالات می‌توانند  به قرار ذیل باشند:

  1. حوضچه آبگیر ابتدای خط آبرسان SP100 در دشت ذهاب جنوبی

در ابتدای خط SP100 هیچگونه سازه ای جهت تأمین دبی مورد نیاز خط آبرسان مذکور، از سوی شرکت توسعه منابع آب و نیرو احداث نشده و خط لوله نامبرده به شکل غیر اصولی و غیر فنی به کانال بتنی موجود وصل شده بود که بعدا پیمانکار شبکه اصلی نسبت به اجرای حوضچه ای ناقص اقدام نموده است. در اجرای این حوضچه ناقص جزییات اجرائی نظیر تکمیل ارتفاع دیواره حوضچه، نصب صافی قابل دسترس و نصب لوله هوگیری به انجام نرسید که با این وضع امکان راه اندازی ایستگاه پمپاژ و تست شبکه اراضی تحت پوشش امکان پذیر نشده است (شکل 11).

شکل 11: شرایط غیر فنی آبگیراصلی تغذیه کننده  ایستگاه پمپاژ SP100   ذهاب جنوبی- اجرا شده  توسط وزارت نیرو

 

2. حوضچه آبگیر ابتدای خط آبرسان SP200

 در این مقطع نیز به دلیل بالا بودن کد ارتفاعی لوله کار گذاری شده در محل اتصال کانال بریموند به حوضچه آبگیر ابتدای خط، هد ارتفاعی مناسب جهت تأمین جریان کافی در محل ورود به لوله تأمین نشده و عملا جریان آب وارد شده کمتر از 50 در صد سطح مقطع لوله بوده و به همین دلیل دبی کافی و مناسبی وارد حوضچه آبگیر نمی‌شود. ضمنا ابعاد حوضجه احداث شده نیز متناسب با تعداد پمپ‌های نصب شده (معادل 680 لیتر در ثانیه) نبوده و دبی مورد نیاز پمپ‌ها را تأمین نمیکند. با شرایط توصیف شده نیز امکان راه اندازی پمپها با ظرفیت کامل و حداکثری مقدور نیست (شکل 12).

 

شکل 12: شرایط غیر فنی آبگیری خط اصلی تغذیه کننده ایستگاه پمپاژ SP200  - ذهاب جنوبی- اجرا شده  توسط وزارت نیرو

 

3.حوضچه آبگیر ابتدای خط آبرسان SP300

 ابعاد حوضچه احداث شده در این شرایط نیز متناسب با ظرفیت و تعداد پمپهای نصب شده معادل 550 لیتر در ثانیه نمی‌باشد. همچنین دبی مورد نیاز پمپ‌ها تأمین نمیشود. لذا با این شرایط امکان راه‌اندازی پمپ‌ها  با ظرفیت کامل و حد اکثری مقدور نیست. همچنین ابعاد دریچه کشوئی نصب شده در ابتدای خط لوله و در محل اتصال به کانال بریموند کم بوده که جوابگوی هد و دبی مورد نیاز نمی‌باشد. از مشکلات دیگر آنکه به علت واقع شدن حوضچه آبگیر احداث شده در ارتفاع پایین تری از اراضی اطراف، به علت فرسایش و ریختن خاکهای اطراف این آبگیر عملا امکان آبگیری فراهم نمی‌باشد (شکل 13).

 

شکل 13: شرایط غیر فنی آبگیری خط اصلی تغذیه کننده ایستگاه پمپاژ  SP300 در محل آبگیری از کانال بریموند- حوضچه احداث شده توسط وزارت نیرو

 

4-حوضچه آبگیر خط آبرسان حوضچه آبگیر ابتدای خط آبرسان SP400

ابعاد حوضچه احداث شده متناسب با ظرفیت تعداد پمپهای نصب شده (1080 لیتر در ثانیه) نبوده و دبی مورد نیاز پمپها را تأمین نمیکند. با شرایط موجود امکان راه اندازی پمپ‌ها با ظرفیت کامل و حد اکثری مقدور نمی‌باشد.  همچنین به دلیل شیب طولی کم کانال بریموند در محل اتصال به حوضچه آبگیر ابتدای خط آبرسان، دبی وارد شده به حوضچه کمتر از نیاز آبی ایستگاه پمپاژ می‌باشد (دبی وارد شده در حدود 450 لیتر در ثانیه است)، لذا عملا با شرایط فعلی امکان تأمین آب مورد نیاز مقدور نمی‌باشد (شکل 14).

 

شکل 14:کانال بریموند- تجمیع گل ولای داخل کانال  و شرایط غیر فنی آبگیری حوضچه  اصلی تغذیه کننده ایستگاه پمپاژ SP400

 

5- حوضچه آبگیر و خط آبرسان ایستگاه‌هایPs.1  و Ps.2  دردشت حومه و قراویز

 همچنین دو ایستگاه پمپاژ در دشت حومه و قرار ویز توسط سازمان جهاد کشاورزی جهت تأمین آب اراضی بهبود احداث گردیده است. مساحت تحت پوشش ایستگاه پمپاژ شماره یک Ps.1، 484 هکتار و دبی مورد نیاز معادل 480 لیتر در ثانیه می‌باشد. همچنین مساحت تحت پوشش ایستگاه پمپاژ شماره دو Ps.2، 332 هکتار و دبی مورد نیاز معادل 320 لیتر در ثانیه است. در دشت حومه و قراویز نیز، بعلت فرسودگی و انباشت مواد زائد و گیاهان آبدوست کانال بریموند و همچنین نا مناسب بودن ابعاد حوضچه های آبگیری و دریچه های مربوطه امکان تأمین آب مورد نیاز این دو ایستگاه امکان پذیر نمی باشند (شکل 15).

 
شکل 15: فرسودگی و انباشت مواد زائد و گیاهان آبدوست کانال بریموند و عدم امکان تأمین و انتقال آب مورد نیاز ایستگاه‌های پمپاژ دشت‌های هدف توسط آن
 
 

در یک جمع‌بندی کلی شما به‌عنوان استاد تمام مهندسی آب نتایج کلی حاصل از اجرای پروژه سد و شبکه آزادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده را خلاصتا میتوان به قرار ذیل اعلام نمود:

  1. ضروری است تا جهت بهبود و رفع مشکل آبگیری ایستگاه‌های پمپاژ دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز از شبکه اصلی، باز طراحی کانال بریموند و حوضچه‌های ساخته شده  و دریچه و اتصالات سازه ای آن در مجاورت کانال بریموند با هدف تنظیم و تأمین آب ایستگاه‌های پمپاژ  ساخته شده توسط وزارت نیرو صورت پذیرید.
  2. با توجه به وضعیت آماده بودن شبکه‌های آبیاری داخل مزارع و فراهم بودن شرایط بهره‌برداری از دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز در سطح تقریبی 4200 هکتار در صورتیکه وضعیت کانال بریموند ساماندهی و مشکلات موجود آن (پاکسازی رسوبات، اصلاح و بهسازی نقاط آسیب دیده و سازه های مربوطه) و عدم مدیریت کانال‌های سنتی توسط وزارت نیرو رفع نگردد، عملا بهره‌برداری از شبکه آبیاری مزارع در دشت‌های مذکور امکان پذیر نمی‌باشد.
  3. نظر به شرایط آبی موجود در بند بریموند و کاهش شدید آورد سالیانه و دبی لحظه ای رودخانه در محل بند بریموند، امکان تأمین آب اراضی بهبود دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز در سطح 4200 هکتار وجود ندارد، لذا باید میزان آب مورد نیاز برای آبیاری محصوللات الگوی کشت از سامانه اصلی گرمسیری توسط وزارت نیرو تأمین و تحویل شبکه آبیاری مزارع دشت‌های مذکور در نقاط تحویل گردد.
  4. به‌منظور مدیریت بهتر آب در شبکه آبیاری مزارع و تأمین مطمئن تر آب برای ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه  در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز و همچنین کاهش تلفات آب و جلوگیری از آلوده شدن آب تحویلی از سامانه به آلاینده های موجود در مسیر کانال بریموند، باید میزان آب تخصیصی از سامانه به دشت‌های مذکور از طریق خط لوله ای جداگانه به خطوط لوله مکش ایستگاه‌های پمپهاژ ثانویه دشت‌های مذکور متصل گردد.
  5. - مساحت زیادی از اراضی زیادی تحت پوشش سامانه گرمسیری در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه قراویز بدلیل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار گرفته و نیازمند تأمین اعتبار جهت احیاء شبکه زهکشی اجرا شده طرح تسطیح و یکپارچه سازی سال 74 می باشد.
  6. همچنین جهت تحویل ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز باید تعاونی تولید ویژه در منطقه تشکیل گردد.

 

 

 

 

 

کد خبر : 62425

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha