شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

تماس با ما

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: روابط عمومی دانشگاه رازی

مدیرمسئول:  دکتر تورج زینی‌وند

خبرنگار: اسما رستمی

-----------------------------------------------------------------------------

تلفن: 34274504 -083

رایانامه: razipress@razi.ac.ir

http://razipress.ir: تلگرام

آدرس: کرمانشاه- باغ ابریشم، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه سوم. کدپستی: 6714414971